NHÀ HÀNG – F&B

Tuyển nữ vệ sinh tạp vụ

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1150 SGD (khoảng 19 triệu/tháng)

Tuyển nam lễ tân khách sạn

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1600 SGD (khoảng 26 triệu/tháng)

Tuyển đầu bếp nhà hàng Âu

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1800 SGD (khoảng 29 triệu/tháng)

Tuyển nam phụ bếp nhà hàng Âu

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1180 SGD (khoảng 19 triệu/tháng)

Tuyển nam đầu bếp

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1600 SGD (khoảng 26 triệu/tháng)

Tuyển nữ phụ bếp

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1200 SGD (khoảng 19 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên vận hành máy rửa bát

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1200 SGD (khoảng 19 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên pha chế tiệm cafe

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1150 SGD (khoảng 18 triệu/tháng)

Tuyển nữ điều hành bán lẻ cửa hàng bánh

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1800 SGD (khoảng 28 triệu/tháng)

Tuyển nữ thu ngân nhà hàng Pháp

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1200 SGD (khoảng 20 triệu/tháng)

Tuyển nam đầu bếp

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1500 SGD (khoảng 25 triệu/tháng)

Tuyển trưởng cửa hàng bánh ngọt

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1400 SGD (khoảng 24 triệu/tháng)

Tuyển nữ phục vụ tiệm cafe

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1400 SGD (khoảng 24 triệu/tháng)

Tuyển vợ chồng phục vụ nhà hàng

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1600 SGD (khoảng 26 triệu/tháng)

Tuyển nam đầu bếp – tạp vụ

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1600 SGD (khoảng 27 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên phục vụ tiệm cafe

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1250 SGD (khoảng 17 triệu/tháng)

Tuyển phụ bếp trong tiệm bánh mì

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1300 SGD (khoảng 20 triệu/tháng)

Tuyển phục vụ trong vườn trà

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1580 SGD (khoảng 26 triệu/tháng)

Tuyển nam đầu bếp – tạp vụ

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1300 SGD (khoảng 21 triệu/tháng)

Tuyển nữ đầu bếp

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1400 SGD (khoảng 23 triệu/tháng)

Tuyển nữ phục vụ nhà hàng

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1500 SGD (khoảng 24 triệu/tháng)

Tuyển phục vụ trong tiệm bánh ngọt

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1200 SGD (khoảng 20 triệu/tháng)

Tuyển giám sát Nhà hàng- Khách sạn

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 2200 SGD (khoảng 35 triệu/tháng)