VĂN PHÒNG

Tuyển nhân viên văn phòng – design đồ họa

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1800 SGD (khoảng 30 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên thiết kế nội thất

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 2300 SGD (khoảng 37 triệu/tháng)

Tuyển nam quản lý điều hành

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 2300 SGD (khoảng 36 triệu/tháng)

Tuyển nam vận chuyển hàng hóa

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 2200 SGD (khoảng 34 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên bán hàng

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1800 SGD (khoảng 28 triệu/tháng)

Tuyển nữ LĐPT tại cửa hàng lưu niệm

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1200 SGD (khoảng 19 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên bán hàng

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 2300 SGD (khoảng 38 triệu/tháng)

Admin công ty thực phẩm

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1200 SGD (khoảng 20 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên kế toán

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1800 SGD (khoảng 30 triệu/tháng)

Nhân viên quản lý kho hàng

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1600 SGD (khoảng 26 triệu/tháng)

Tuyển quản lý cửa hàng y tế

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 2400 SGD (khoảng 40 triệu/tháng)

Tuyển quản trị văn phòng kiêm quản lý tín dụng

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 3800 SGD (khoảng 63 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên kinh doanh

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1500 SGD (khoảng 24 triệu/tháng)

Tuyển nhân viên kế toán

Địa điểm làm việc: Singapore
Mức lương: 1800 SGD (khoảng 30 triệu/tháng)